Category Archives: Ree-kreasjon

Jeg har en visjon om at det er veldig lite som ikke kan brukes om igjen. Derfor har jeg alltid mye rart på lager som jeg er helt sikkert på at jeg kan få bruk for en vakker dag. – Og det hender faktisk at det dukker opp en glup idé eller to som gjør at rot og skrot blir brukt om igjen. Jeg kaller det å ree-kreere.